rentsenter.jpg

Du er nå på et senter som samarbeider med Antidoping Norge. Vi ønsker at du som medlem slutter opp mot vår tydelige holdning mot doping.

Antidopingprogrammet innebærer at alle må akseptere senterets antidopingpolicy for å være medlem. Det betyr blant annet at dersom senteret ser tegn på mulig dopingbruk hos et medlem, skal det gjennomføres samtale med medlemmet. Etter samtalen kan det også bli iverksatt dopingkontroll, eller medlemmet gis muligheten til å si opp medlemskapet.

KOSTTIILSKUDD - Antidoping Norge har en restriktiv holdning til bruk av kosttilskudd. Antidoping Norge garanterer ikke for innholdet i slike produkter.

Kosttilskudd, naturmidler og naturpreparater er ikke legemidler og reguleres av matlovgivningen. Det er ingen offentlig kontroll kvalitetskontroll før disse produktene kommer på markedet, og produktene kan tilbys i varierende kvalitet.

Med kosttilskudd mener vi sportsprodukter, vitamin-og mineraltilskudd og ergogene tilskudd som øker eller påstås og øke prestasjonensevnen (eks. kreatin, koffein, kamitin og ginseng)

Erfaringer har vist at det er en viss risiko for at enkelte kosttilskudd er forurenset, det vil si at produktet inneholder forbudte stoffer på dopinglista uten at det er oppført på varedeklarasjonen.

Man burde derfor ha et svært bevisst forhold til kosttilskudd. Opptil flere ganger har personer blitt testet positivt grunnet bruk av forurenset kosttilskudd. Husk at også kosttilskudd kjøpt i Norge kan være forurenset.

På http://www.rentsenter.no/ kan også du som medlem finne informasjon om doping og mulige helsekonsekvenser ved dopingbruk.

 

ANTIDOPING NORGE

Stiftelsen Antidoping Norge ble opprettet av Norges idrettsforbund og Kultur – og kirkedepartementet i 2003. Antidoping Norge samarbeider med organisasjoner utenfor idretten som ønsker og forebygge og bekjempe doping.

Du finner mer informasjon på http://www.antidoping.no/